Seirijų kultūros namų dramos kolektyvo „Evoliucija“ spektaklis A.Surdokienės „Susitaikė“

2016-06-10
19:00 val.