Sausio 13-osios minėjimas ir kryžiaus NKVD aukoms atminti atidengimas

2018-01-13
12:00 val.

sausio 13