Priešadventinis Krosnos kultūros namų kolektyvų pavakarojimas, aptariant metų veiklos rezultatus

2018-11-28
20:00 val.