Piešinių konkursas ant asfalto „O mes vaikai, o mes – pasaulis, skirtas vaikų gynimo dienai paminėti

2017-06-01
17:30 val.