Atminimo vakaras „Laisvės ir atminties liepsna“, skirtas žuvusiems už Lietuvos laisvę

2018-01-13
19:00 val.