Zespół folklorystyczny Domu Kultury Veisiejai – „Packavėlė“

Kierowniczka: Lina Kvedaravičienė

Zespoół folklorystyczny Domu Kultury Veisiejai – „Packavėlė“ założono 25 stycznia 2005 roku. Tworzyło go 14, będących w różnym wieku wykonawców. Repertuar zespołów stanowią najczęściej ludowe pieśni terenu Veisiejai, artyści taneczni oraz instrumentalni.

„Packavėlė“uczestniczył w kilku programach: „Jechał dojechał pełen gości dwór“, obrzędy Jurg „Gdybm to ja miała…“, w czasie adwentu „Nadchodzą Święta“. Zespół uczestniczył w różnych imprezach regionlanych oraz powiatowych: w festiwalu folklorystycznym rejonu Alytus „Dzūkų godos“, Pierwsza bruzda –święcie Jurginių, w 2007 roku – w litewskim święcie pieśni „Krąg istnienienia“, dawał również koncerty rekonwalescentom na krajowych obozach zdrowotnych, jak również krajowym święcie w Lazdijai „Zabawa kresowa“ oraz w wielu innych imprezach.