Vakaronė ,,Kalbėkime, dainuokime ir gaminkime cik dzūkiškai“

2015-07-24

Vėlyvą penktadienio popietę į Krikštonių laisvalaikio salę rinkosi visi, kurie netingėjoŠventė Krikštonysepadainuoti, kurie neabejingi dzūkiškai šnektai, dainai, valgiui. Vyko vakaronė ,,Kalbėkime, dainuokime ir gaminkime cik dzūkiškai“. Pasipuošę tautiniais rūbais kaimo kapelos ,,Beržynėlis“ muzikantai ir etnografinio ansamblio ,,Stadulėlė“ dainininkai  su vadove Lena Švetkauskiene sutikdami svečius šypsojosi. O į svečius atėjo ne tik krikštoniškiai, bet atvažiavo ir Žemaitkiemio etnografinis ansamblis, vadovaujamas Dalytės Uzdilienės, bei Kapčiamiesčio kaimo kapela, kurios vadovė Lina Valentienė. Pagrojus, paporinus ir padainavus dzūkiškai, atėjo laikas paragauti dzūkiškų valgių. Visi buvo pakviesti prie stalo, kur garavo karštos bandos ir švieži grybai. Pavalgę bandų, vakaronės dalyviai buvo kviečiami ragauti ir kitų dzūkiškų valgių: ožkos sūrio, darycinio, saldaus sūrio, karkos, kumpio, dešrų, pyrago, atsigerti duoninės giros. Kai visi sotūs nurimo, Krikštonių etnografinis ansamblis dar padainavo gražių dzūkiškų dainų. Jiems pritarė visi, kurie mokėjo. Jaunoji dainininkė Skirmantė padeklamavo gražų dzūkišką eilėraštį. Vadovė L. Švetkauskienė dar kartą patikrino, ar nepamiršę mes dzūkiškų žodžių. Žinojusieji žodžių reikšmę buvo apdovanoti ,,žydinčiais“ akmenėliais, nešančiais laimę. Krikštonių pasakorius Petras Žibūda dzūkiškai paporino labai juokingų nutikimų, prajuokindamas visus iki ašarų.

Šventė Krikštonyse

Dar ilgai skambėjo dzūkiškos dainos, smagi muzika, sukosi šokėjai. Smagu buvo vakaronės dalyviams bendrauti dzūkiškai, kaip kasdien bendraujama gražiojoje mūsų Dzūkijoje. Ir visi jautėsi savi, draugiški ir patenkinti šioje vakaronėje. Po tokio renginio gali tik džiaugtis, kad esi dzūkas savo Dzūkijoje, savo tėviškėje. Savo Krikštonyse.

P1020661