Vadovų ir kultūros darbuotojų akademija – tarptautinio projekto „Kultūra visiems“ dalis

2016-03-04

Vasario 23-25 dienomis Klaipėdoje ir kovo 1–3 dienomis Trakų rajone vyko Vadovų ir kultūros darbuotojų akademijos užsiėmimai, kuriuose dalyvavo ir Lazdijų kultūros centro darbuotojai. Tris dienas trukusiuose mokymuose kultūros specialistai, padedami režisieriaus Gyčio Padegimo, edukologo, rašytojo Tomo Staniulio ir edukologės Sandros Grigaliūnaitės, mokėsi efektyvaus vadovavimo, bendravimo su visuomene bei komandinio darbo principų, ieškojo konfliktų ir krizinių situacijų kolektyve sprendimo būdų, gilinosi į emocijų ir jausmų vaidmenį kasdieniniame gyvenime, dalyvavo diskusijose, vykdė praktines užduotis. Seminaras – tarptautinio projekto „Kultūra visiems“ (Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-01-004) dalis.

mokymai mokymai

Šis projektas yra inicijuotas Lietuvos liaudies kultūros centro, kuriame Lazdijų kultūros centras kartu su partneriais iš Norvegijos "Trondheim Vikinglag" ir Biuskeriudo apskrities savivaldybe bei šešiais partneriais iš Lietuvos - Utenos, Tauragės, Molėtų, Pasvalio, Lazdijų r. ir Šiaulių rajono - kultūros centrais įgyvendina unikalų projektą, kurio tikslas - perimti gerąją Norvegijos Karalystės patirtį ir skatinti intensyvesnę kultūros sklaidą Lietuvoje. Projekto metu lietuvių kultūros specialistams bus perteiktos Norvegijos Karalystės žinios ir geroji patirtis iš kultūros išsaugojimo ir meno kolektyvų veiklos skatinimo sričių. Bus gerinami kultūros darbuotojų ir vadovų administraciniai gebėjimai, skatinamas visą gyvenimą trunkantis mokymasis bei tobulinami įvairių sričių įgūdžiai. Tikslui pasiekti ir gerosios patirties perėmimui numatytos dvi kelionės į Norvegiją. Kompetencijų kėlimo ir mokymosi visą gyvenimą užtikrinimui organizuojamos dvi vadovų ir kultūros darbuotojų akademijos, administracinių ir viešųjų gebėjimų mokymai vadovams bei specializacijos ir viešųjų gebėjimų mokymai kultūros darbuotojams. Projekto trukmė 8 mėnesiai (iki 2016m balandžio mėn). Projektą finansuojamas iš Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų (EEE).