Trijų karalių šventėje apdovanoti meno kolektyvų nariai

2023-01-09
Sausio 6 d. Seirijų kultūros namuose įvyko Trijų Karalių šventė – meno kolektyvų vakaronė, kurioje dalyvavo daugiau kaip 300 dalyvių!
Tradiciškai renginyje buvo įteiktos nominacijos už aktyvią kultūrinę veiklą. Šiemet buvo įvertinti net 16 meno kolektyvų narių:
* Lina Jonuškienė – Būdviečio laisvalaikio salės folkloro ansamblio „Radastėlė“ narei, už etnokultūros puoselėjimą, didelį indėlį puoselėjant kulinarinį paveldą ir visapusišką pagalbą organizuojant renginius.
*Angelė Zabielavičienė – Veisiejų kultūros namų folkoro ansamblio „Packavėlė“ narei, už etnokultūros puoselėjimą ir  ilgametį dalyvavimą ansamblio veikloje.
* Valė Krasauskienė – už ilgametę kultūrinę veiklą Teizų laisvalaikio salėje.
*Ramutei Buškevičienei –Krikštonių laisvalaikio salės „Krykštė“, „Stadulėlė“, “Kaukė“ narei, už aktyvią kūrybinę veiklą, pagalbą tvarkant aplinką, organizuojant renginius.
*Albinas Kamarūnas- už aktyvią kultūrinę veiklą, įlgametį dalyvavima Kučiūnų laisvalaikio salės folklorinio ansamblio „Parinkcis“ veikloje. Dalyvauja ne tik vietiniuose renginiuose, bet ir Lazdijų kultūros centro organizuojamose programose.
*Zuzanai Urbonaitei – už ilgametę kultūrinę veiklą. Zuzana dainuoja LKC folkloro ansamblyje „Riecimėlis“. Šis kolektyvas pernai išleido folklorinių dainų diską „ Po sodų vaikščiojau“.
* Lidijai Bansevičiūtei – už aktyvią kultūrinę veiklą, dalyvavimą kelių Budviečio laisvalaikio salės kolektyvų veikloje, veda renginius.
* Redai Kašalynienei – už aktyvią kultūrinę veiklą, LKC Teizų laisvalaikio salės kolektyvų dalyvei. Reda dalyvauja net 4 kolektyvuose. Kaip ten dirbanti kultūrinių renginių organizatorė Angelė sakė,ji yra mūsų „Metų bitutė“.
*Jurgitai Juknevičienei – LKC Veisiejų kultūros namų teatro studijos VEIDAI aktorei, už kūrybiškumą,  vaidybinį meistriškumą, stropumą bei atkaklumą mokantis vaidmenų, kostiumų ruošimą, už visuomet besišypsantį veidą, gerą nuotaiką, optimizmą ir tikėjimą tuo, ką daro.
* Nerijui Sukackui – už aktyvią kultūrinę veiklą. Nerijus dalyvauja ne tik Teizų laisvalaikio salės teatro veikloje, bet ir veda renginius rajone bei dalyvauja LKC meninėse programose.
* Vytautui Perliui – už aktyvią kultūrinę veiklą. Vytautas dalyvauja Teizų laisvalaikio salės teatro veikloje bei įvairiose LKC meninėse programose.
* Miglei Stonkutei – už aktyvią kultūrinę veiklą Veisiejų kultūros namų ir Kapčiamiesčio laisvalaikio salės teatruose.
* Margaritai Bubnelytei ir Jokūbui Česnai – už etnokultūros pažinimą ir puoselėjimą. Tai Veisiejų K.N. vaikų folklorinio šokių būrelio JURGINĖLIS dalyviai, kurie garsina rajoną tradicinės dzūkiškos polkos šokio žingsneliais.
* Martynui Čepuliui – už aktyvią kultūrinę veiklą ir etnokultūros pažinimą bei puoselėjimą, Martynas groja LKC kapeloje ANŪKUCAI, valdo kelis instrumentus, grojo būgnais dabai jau armonika.su kapela dalyvauja konkursuose apžiūrose. Meninės raiškos studijos „Macinga“ bei fokloro ansambio „Bitelė“ dalyvis.
* Martynui Čepuliui ir Jokūbui Čepuliui – už aktyvią kultūrinę veiklą. Broliai aktyvūs meninės raiškos studijos „Macinga“ nariai. Visada geranoriškai pagelbėja organizuojant renginius, veda renginius.
* Guodai Radžiūnaitei – už aktyvią kultūrinę veiklą ir savanorystę. Guoda tap pat yra meninės raiškos studijos „Macinga“ narė, taip pat yra Lazdijų Kultūros Centre savanorė – padeda organizuoti renginius jaunimui, veda renginius.
Džiaugiamės matydami tiek daug aktyvių kultūros žmonių, dėkojame Jums visiems už atsidavimą, kūrybą ir bendrystę .
Šventės dalyvius linksmino žadą atimanti iliuzionisto programa, šokti ir ploti visus kvietė grupės DOLČĖ ir ŽIBURYS, o renginį atidarė Lazdijų kultūros centro duetas Aida ir Arūnas.