Įgyvendintas projektas pagal ES programą „Erasmus+“

2016-09-19

VšĮ Lazdijų kultūros centras kartu su partneriais iš Italijos ir Rumunijos įgyvendino projektą, kuris skatindamas jaunų žmonių kūrybiškumą ir kūrybinį mąstymą, sprendė nedalyvaujančio darbo rinkoje, tačiau turinčio meninių gabumų jaunimo nedarbo, verslumo ir kokybiško užimtumo problemas per kūrybinio mąstymo (Design thinking) ugdymą. Projekte dalyvauti buvo kviečiami nedirbantys, ar nesugebantys savęs realizuoti darbo rinkoje, turintys meninių gabumų jauni žmonės.  Projekto veiklos numatė kūrybinio mąstymo metodų praktinį pritaikymą problemoms spręsti, meninių gebėjimų ugdymą ir verslumo mokymąsi kultūros ir meno srityje. 

Taigi rugpjūčio 1-7 dienomis 30 jaunų žmonių iš Lietuvos, Italijos ir Rumunijos susitiko bendroms veikloms. Nepaprasto grožio sodyboje prie Dusios ežero jaunimas organizavo kolektyvinius kūrybos užsiėmimus,  žaidė žaidimus, vykdė kūrybos labaratorijas, organizavo susitikimus-seminarus su jau dirbančiais meno srityje jaunais žmonėmis,  minčių šturmus, kultūros vakarusi, dalijinosi kultūrine patirtimi. Aktyvios jaunimo mainų veiklos leido ne tik patobulinti turimas kompetencijas, bet ir sukurti kūrybos produktą - Šviesos, muzikos ir šokio misteriją "The symphony of music, dance and art". Ši misterija buvo rengiama pagal seniausią baltų pasaką „Eglė – žalčių karalienė“. Projekto dalyviai aktyviai įsiliejo į kūrybinį procesą, demonstruodami muzikinius dainavimo, grojimo, aktorinus gabumus, netgi dekoraciją – milžinišką paveikslą kabantį scenoje piešė patys.  Daugeliui dalyvių pasirodymas didžojoje scenoje taip pat buvo pirmasis.  Ši kūrybinė misterija buvo pristatyta vietos bendruomenei rugpjūčio 5 dieną, renginyje „Metelio banga 2016“. Renginys pritraukė apie 1500 žiūrovų, tad ir projekto rezutatai buvo plačiai skleidžiami. Dalyvių pasirodymas buvo nufilmuotas ir patalpintas internetinėje erdvėje, dalyvių facebook profiliuose, projekto facebook grupėje, youtube.com svetainėje bei organizacijų partnerių internetiniuose tinklapiuose, pasirodymo fragmentai buvo viešininami Dzūkijos TV reportažuose, Danielius.net kanale, regiono spaudoje ir kituose Informaciniuose šaltiniuose.

Taigi naujo ir inovatyvaus gebėjimų ugdymo modelio taikymas leido kūrybiškiau ir naujau pažvelgti į visai Europai būdingą problemą - jaunimo nedarbą,  buvo įdomus dalyviams, leido susirasti draugų ir bendraminčių. Projektas pasiekė tikslą ir pavyko, nes jį  inicijuovo patys jauni žmonės, kuriems nedarbo, verslumo ir užimtumo problemos yra aktualios, o sprendimo būdai buvo modernūs, inovatyvūs ir įdomūs.

Projektą finansavo ES programa "Erasmus+"

https://www.youtube.com/watch?v=BMEJj2xF0h4 https://www.youtube.com/watch?v=aIeuUA6oWvs