Žemaitkiemio laisvalaikio salės mėgėjų dramos kolektyvas „Seklyčia“

Vadovė: Dalytė Uzdilienė Kolektyvas

Mėgėjų teatras „Seklyčia“ suburtas 1986 m. gruodžio mėnesį. Pirmąjį savo spektaklį kolektyvas žiūrovams pristatė 1987 metais. Tai buvo Juozo Paukštelio komedija „Vaiduokliai“. Nuo šių metų kolektyvo veikla nenutrūko lig šiol. Kiekvienais metais kolektyvas žiūrovus pradžiugina vis nauju spektakliu. Dažniausiai tai būna lietuvių autorių komedijos. Šis žanras kolektyvo narių ypač mėgiamas. Daugelį metų kolektyvo nariai kartu su vadove kūrė trumpas, nuotaikingas, humoristines programas, kuriomis džiugino rajono gyventojus.

Per šiuos metus kolektyvo narių kaita nebuvo labai didelė. Atėjusieji užsibūdavo ilgam, todėl kai kurie nariai savo buvimą kolektyve skaičiuoja 10 – mečiais.

Per šiuos veiklos metus kolektyvo paruoštus spektaklius matė ne tik rajono gyventojai. Vaidinome Tauragės kultūros centre, A.Žmuidzinavičiaus tėviškėje – muziejuje Alytaus raj. Balkūnų km, J. Basanavičiaus tėviškėjė – muziejuje Marijampolės raj. Ožkabalių km., Marijampolės sav. Tautkaičiuose, Kalvarijos kultūros centro Jusevičių laisv. salėjė, Simno kultūros centro Kumečių laisv. salėje, Šakių kultūros centro Paluobių laisv. salėje, Raseinių kultūros cente Šiluvoje, Suvalkų mokytojų namuose, Seinų lietuvių namuose, Punsko etnografinėje sodyboje – skansene ir t. t. Kai kur teko vaidinti ne vieną kartą.

Kolektyvas kiekvienais metais dalyvauja rajoninėje mėgėjų teatrų apžiūroje „Gonkelės“, kur net keletą kartų pelnė geriausio rajono mėgėjų teatro vardą.

2000, 2002, 2006 metais kolektyvas dalyvavo regioninėse mėgėjų teatrų šventėse – apžiūrose „Pastogė“, kurios vyko Lazdijų kultūros namuose, Vilkaviškio, Šakių kultūros centruose.

2016 metais kolektyvas dalyvavo regioninėje mėgėjų teatrų šventėje „Atspindžiai“ Jurbarko kultūros centre.

Kolektyvo aktoriai ne kartą yra įvertinti už geriausiai atliktus vaidmenis.

Už dalyvavimą įvairiose šventėse, festivaliuose, konkursuose kolektyvas apdovanotas padėkomis, diplomais, atminimo dovanomis. 2011 metais A. Žmuidzinavičiaus tėviškėje – muziejuje organizuotoje dzūkijos regiono tradicinėje mėgėjų teatrų šventėje „Kaimo liktarna 2011“ kolektyvas parodė A. Mackonio komediją „Ledi Makbet iš Akmenės“ tapo laureatu ir pelnė garbingą teatrologo Vytauto Maknio premiją.

Šiuo metu kolektyvas yra paruošęs Stasio Kapnio komediją „Plutelė ir pelės“. Šiame spektaklyje vaidina 6 aktoriai.