Kapela „Savi“

Vadovė: Germina Ptašnykienė

Kapela „Savi“ susikūrė 2013 m, Seiliūnų laisvalaikio salėje. Kapeloje dalyvavo 9 nariai, visi iš Seiliūnų kaimo. Nuo 2013 m. kapela „Savi“ kasmet dalyvauja Lazdijų rajono liaudiškų kapelų šventėje- varžytuvėse „Netgi vakaruškos“, yra gavusi stilingiausios, romantiškiausios, nuotaikingiausios kapelos titulus.

Kapela „Savi“ pasirodo rajoninėse šventėse: „Pasienio fiesta“, „Lazdijų ruduo“ ir kt., Lazdijų rajone vykstančiuose renginiuose, yra dalyvavusi Alytaus apskrities rudens šventėje „Dzūkų turtai“, Lietuvos respublikinėje bitininkų šventėje.

2017 m., uždarius Seiliūnų laisvalaikio salę, keitėsi kapelos sudėtis. Šiuo metu kapeloje dalyvauja 7 nariai. Naujai susibūrusi kapela jau yra paruošusi dvi programas „Vasaros spalvos“, „Rudens dainų puokštė“. Su šiomis programomis kapela „Savi“ yra koncertavusi rajoniniuose bei vietinės reikšmės renginiuose.