„Savi“

Vadovė: Germina Ptašnykienė

Kapela ,,Savi

Kapela ,,Savi „ susikūrė 2013 m, Seiliūnų laisvalaikio salėje. Kapeloje dalyvavo 9 nariai, visi iš Seiliūnų kaimo. Nuo 2013 m. kapela ,,Savi“  kasmet dalyvauja Lazdijų rajono liaudiškų kapelų šventėje- varžytuvėse ,,Netgi vakaruškos“ , yra gavusi stilingiausios, romantiškiausios, nuotaikingiausios  kapelos titulus. Kapela ,,Savi“ pasirodo rajoninėse šventėse: ,,Pasienio fiesta“, ,,Lazdijų ruduo“ ir kt., Lazdijų rajone vykstančiuose renginiuose, yra dalyvavusi Alytaus apskrities rudens šventėje ,,Dzūkų turtai“ , Lietuvos respublikinėje bitininkų šventėje . 2017 m., uždarius Seiliūnų laisvalaikio salę, keitėsi  kapelos sudėtis. Šiuo metu kapeloje dalyvauja 7 nariai. Naujai susibūrusi kapela jau yra paruošusi dvi programas ,,Vasaros spalvos“ , ,,Rudens dainų puokštė“. Su šiomis programomis kapela ,,Savi „ yra koncertavusi rajoniniuose bei vietinės reikšmės renginiuose.