Darbo užmokestis

VŠĮ Lazdijų kultūros centro darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigybė

Darbo užmokestis

1.

Direktorius

2137,81

2.

Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai

1706,37

  Kultūros darbuotojai:

 

3.

Įgiję aukštąjį mokslą

1181,76

4.

Įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą

1184,52

5.

Įgiję aukštesnįjį išsilavinimą

1076,00

 

Kiti darbuotojai:

 

6.

Įgiję aukštąjį mokslą

1319,16

7.

Įgiję aukštesnįjį išsilavinimą

1011,82

9.

Darbininkai, valytojai, kūrikai

642,00