Darbo užmokestis

VŠĮ Lazdijų kultūros centro darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigybė

Darbo užmokestis

1.

Direktorius

1977,36

2.

Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai

1550,56

3.

Padalinių vadovai

1043,68

4.

Kultūros darbuotojai:

 

5.

Įgiję aukštąjį mokslą

1073,19

6.

Įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą

1079,70

7.

Įgiję aukštesnįjį išsilavinimą

971,22

8.

Kiti darbuotojai:

 

9.

Įgiję aukštąjį mokslą

1216,16

10.

Įgiję aukštesnįjį išsilavinimą

909,92

11.

Darbininkai, valytojai, kūrikai

607,20