Packavėlė

Zespół folklorystyczny Domu Kultury Veisiejai „PACKAVĖLĖ“

Kierowniczka: Lina Kvedaravičienė

Zespoół folklorystyczny Domu Kultury Veisiejai -,,Packavėlė“ założono 25 stycznia 2005 roku. Tworzyło go 14, będących w różnym wieku wykonawców. Repertuar zespołów stanowią najczęściej ludowe pieśni terenu Veisiejai, artyści taneczni oraz instrumentalni.

„Packavėlė“uczestniczył w kilku programach: ,,Jechał dojechał pełen gości dwór“, obrzędy Jurg ,,Gdybm to ja miała… “, w czasie adwentu ,,Nadchodzą Święta“. Zespół uczestniczył w różnych imprezach regionlanych oraz powiatowych: w festiwalu folklorystycznym rejonu Alytus ,,Dzūkų godos“, Pierwsza bruzda –święcie Jurginių, w 2007 roku – w litewskim święcie pieśni ,,Krąg istnienienia“, dawał również koncerty rekonwalescentom na krajowych obozach zdrowotnych, jak również krajowym święcie w Lazdijai ,,Zabawa kresowa“ oraz w wielu innych imprezach.