Lazdija

Krajowy zespół taneczny Domu Kultury „LAZDIJA“

Kierowniczka: Janina Dereškevičienė